Welkom op de site van het
Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium

Het CBSL is het medisch microbiologisch laboratorium in de Gooi- en Vechtstreek, gelokaliseerd in Tergooi MC.

Op deze website vindt u praktische informatie met betrekking tot het inzenden van materiaal en de onderzoeken die wij voor u verrichten.

Nieuwsbrief

Informatie voor aanvragers

 • Diagnostisch Vademecum Infectieziekten: Onderzoeken die wij verrichten inclusief doorlooptijden

  In het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten vindt u alle onderzoeken die wij verichten met een korte uitleg hierbij.
  Ook vindt u hierin de doorlooptijden per test.


  Voor het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten kunt u op onderstaande link klikken:

   

  Diagnostisch Vademecum Infectieziekten

 • Receptacula CBSL: Afname en Insturen van Materialen

  In het receptacula blad van het CBSL vindt u per transportmedium welk materiaal u hierin kunt opsturen, voor welk onderzoek en hoe u het materiaal kunt bewaren voor opsturen.

   

  De receptacula van het CBSL kunt u vinden in het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

   

  Via onderstaande link vindt u de afname instructie voor afname met betrekking tot
  de Corona (SARS-CoV-2) PCR
  Instructie afname SARS-CoV-2 PCR

 • Bloedmonsters voor serologische bepalingen

  Storende factoren in bloedmonsters:
  Bloedmonsters die afgenomen worden voor de serologische bepalingen, worden gecontroleerd op storende factoren door hemolyse, icterie of lipemie. Bij verdenking op extreme hemolyse, icterie of lipemie, wordt de bepaling niet uitgevoerd en wordt contact opgenomen met de aanvrager over de vervolgacties.

   

  Incubatietijd infectieserologie:
  Neem bij infectieserologie in acht dat infectieziekten een incubatieperiode hebben. Meer informatie over incubatieperioden is te vinden op de website van het RIVM, www.rivm.nl 
   
   
  Uitzonderlijke incubatieperioden: 
  HCV serologie:
  Een negatieve HCV-antistoftest sluit een HCV-infectie in de meeste gevallen uit. Een HCV-infectie zonder aantoonbare HCV-antistoffen kan voorkomen bij immuungecompromitteerde personen en bij personen met een recente HCV-infectie vanwege de relatief lange periode tussen besmetting en het aantoonbaar worden van HCV-antistoffen in bloed (gemiddeld 60-70 dagen). 
   
  Borrelia serologie:
  Bij patiënten met gelokaliseerde of vroege gedissemineerde lymeziekte en een korte ziekteduur kan het zijn dat de antistofrespons nog niet op gang is gekomen. De sensitiviteit van antistoftesten is dan uiteraard lager dan in latere stadia. Vervolgserologie bij vroege lymeziekte verhoogt de sensitiviteit. Bij patiënten met manifestaties van vroege gedissemineerde lymeziekte en meer dan 8 weken klachten en bij patiënten met late uiting van lymeziekte, is de sensitiviteit hoog en benadert de 100%. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het CBSL
 • Hix-instructie voor aanvragen Medische Microbiologie

  In de powerpoint hieronder is uitgelegd hoe u materiaal voor het CBSL moet aanmelden in HIX.

  Deze uitleg geldt alleen voor interne aanvragers van Tergooi.

   

  Link naar powerpoint

 • Meldingsplicht bij STEC/EHEC Diarree

  Per 8 juli 2016 zijn de criteria gewijzigd voor de wettelijke meldingsplicht van diarree veroorzaakt door shigatoxineproducerende E. coli (STEC), ook wel verotoxineproducerende E. coli (VTEC) of enterohemorragische E. coli (EHEC) genoemd.

   

  Via onderstaande link leest u de nieuwe meldingscriteria:

  Nieuwe meldingscriteria STEC

 • Toelichting op moleculaire diagnostiek voor bacteriële vaginose (PCR bacteriële vaginose)

  M.b.v. de PCR voor bacteriële vaginose worden 5 micro-organismen aangetoond:

  - Atopobium vaginae
  -
  Megasphera phylotype I

  -
  Gardnerella vaginalis
  - Lactobacillus crispatus
  - Lactobacillus iners

  In een uitgebreide klinische studie door het CBSL samen met de huisartsen in Almere/Gooi/Vechtstreek en de gynaecologen van Tergooiziekenhuizen is geëvalueerd hoe deze PCR geïnterpreteerd moet worden in samenhang met de kliniek en de ‘gouden standaard’ voor de (laboratorium)diagnose bacteriële vaginose: de Nugent-score op het Grampreparaat van fluor vaginalis.

  De aanwezigheid van (veel) Lactobacillus iners duidt op een verschuiving in de vaginale flora van gezond naar pathogeen.
  De aanwezigheid van (veel) Lactobacillus crispatus duidt op een gezonde vaginale flora.
  De aanwezigheid van Atopobium, Megasphera en Gardnerella duidt op bacteriële vaginose.

  Indien slechts één of twee van deze bacteriën aanwezig is, hangt het weer af van de verhouding tussen de bovengenoemde Lactobacillen of de diagnose bacteriële vaginose waarschijnlijk dan wel onwaarschijnlijk is.

  Het enkel aantonen van Gardnerella is bijvoorbeeld onvoldoende om een diagnose bacteriële vaginose te stellen: er zijn veel gezonde vrouwen die Gardnerella bij zich hebben, zonder klachten van een fluor vaginalis.

  De lactobacillen index geeft de verhouding ‘goede’/ ’foute’ lactobacillen aan:

  Index > 1: meer Lactobacillus crispatus dan Lactobacillus iners (en duidend op gezonde vaginale flora)
  Index < 1: meer L. iners dan L. crispatus (en duidend op ‘pathogene’ flora)

  U kunt bij de PCR-uitslag de volgende interpretatie vinden:

  • uitslag past bij bacteriële vaginose
  • uitslag kan passen bij bacteriële vaginose
  • geen aanwijzing voor bacteriële vaginose

  Behandeling
  Bacteriële vaginose is een (tijdelijke) verschuiving in de vaginale flora, waarbij de ‘ongezonde’ flora overheerst en vervelende klachten kan veroorzaken.

  Indien antibiotische therapie wordt overwogen, kan op basis van de tot nu toe bekende literatuur een kuur metronidazol (2dd500 mg p.o., 7 dagen) worden voorgeschreven; uit recent onderzoek is echter gebleken dat m.n. de bacterie Atopobium vaginae in vitro vaak ongevoelig is voor metronidazol; indien deze bacterie is aangetoond is clindamycine (3dd300 mg p.o., 5 dagen of clindamycine vaginale crème 2% 1dd voor de nacht vaginaal, 7 dagen) een goed alternatief voor behandeling.

 • MRSA dragerschapsbehandeling

  Bij dragerschap van meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) kunnen er indicaties zijn voor een dragerschapsbehandeling. Zie voor uitgebreide informatie de meest recente SWAB-richtlijn ‘Behandeling MRSA dragers’ (herziening februari 2012). Bij keuze voor een dragerschapsbehandeling dienen huisgenoten te worden mee behandeld, nadat is vastgesteld of zij ook MRSA-drager zijn.

   

  Er wordt onderscheid gemaakt tussen ongecompliceerd en gecompliceerd dragerschap.

   

  Men spreekt van ongecompliceerd MRSA-dragerschap, wanneer dit voldoet aan onderstaande punten:

  -       individu zonder actieve infectie met MRSA en

  -       MRSA is in vitro gevoelig voor de toe te passen antibiotica en

  -       er zijn geen actieve huidlaesies en

  -       er is geen lichaamsvreemd materiaal dat een verbinding vormt tussen milieu interieur en milieu exterieur (bijvoorbeeld urine catheter, fixateur externa) en

  -       dragerschap is uitsluitend in de neus gelokaliseerd.

   

  Men spreekt van gecompliceerd MRSA-dragerschap, wanneer dit voldoet aan minstens één van onderstaande punten:

  -       dragerschap bevindt zich in keel, perineum of huidlesies, onafhankelijk van neusdragerschap en/of

  -       er zijn actieve huidlaesies en/of

  -       er is lichaamsvreemd materiaal dat een verbinding vormt tussen milieu interieur en milieu exterieur en/of

  -       MRSA is in vitro ongevoelig voor mupirocine en/of

  -       eerdere behandelingen volgens de adviezen bij ongecompliceerd dragerschap hebben gefaald.

   

  De dragerschapsbehandeling bestaat uit:

  -       mupirocine neuszalf 3 maal daags in beide neusgaten gedurende 5 dagen

  -       dagelijks wassen met Hibiscrub incl hoofdharen. NB Even laten inwerken voor het wegspoelen

  -       dagelijks schone kleding, dagelijks schone handdoek en washandje

  -       op dag 1, 2 en 5 beddengoed verschonen

  Aanvullend bij gecompliceerd dragerschap:

  -       antibiotica per os gedurende 7 dagen: combinatie van middelen op advies van de arts-microbioloog

   

  Indien sprake is van actieve huidlaesies, eerste deze behandelen.

  Indien er lichaamsvreemd materiaal aanwezig is dat een verbinding vormt tussen milieu interieur en milieu exterieur, bij voorkeur wachten tot dit verwijderd kan worden.

   

  Controlekweken keel, neus, perineum en wonden/huidafwijkingen op dag 2, 9 en 16 dagen na beëindiging van de dragerschapskuur.

 • Richtlijn Lyme-borreliose (CBO)

  In 2000 hebben leden van de Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO voorgesteld een richtlijn te ontwikkelen op het gebied van Lyme-borreliose. Het voorstel werd voorgelegd aan en goedgekeurd door de Medisch Wetenschappelijk Raad van het CBO.

  Deze richtlijn is een document met aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende meningsvorming gericht op het expliciteren van goed medisch handelen. De richtlijn beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de preventie, diagnostiek en behandeling van Lyme-borreliose. De richtlijn is geschreven voor en door de zorgverleners. De richtlijn biedt aanknopingpunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen, hetgeen voor de implementatie bevorderlijk is.

   

  Richtlijn Lyme-borreliose Definitieve versie 2013
 • Topicale antibiotica (oog-/oormiddelen)

  Voor antibiotica verwerkt in topicale combinatiepreparaten (oog- en oor-middelen) is het soms niet mogelijk om voor alle gekweekte bacteriën een interpretatie te geven van de gevoeligheid. Dit komt onder andere omdat de lokaal bereikte antibiotica-concentratie sterk wisselt (maar vaak hoog is). Over het algemeen zijn de volgende bacteriën gevoelig, tenzij ze door ons als ‘resistent’ worden afgegeven.

   

  Bacitracine

  Gram-positieve bacteriën: o.a. S.aureus, Groep A Streptokokken

   

  Chlooramfenicol

  Gram-positieve en Gram-negatieve bacteriën: o.a. Staphylokokken, Streptokokken, H.influenzae, Moraxella, Enterobacteriaceae

   

  Colistine

  Gram-negatieve bacteriën: o.a. Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, Acinetobacter, H.influenzae

   

  Fusidinezuur

  Staphylokokken, (Streptokokken)

   

  Neomycine

  Enterobacteriaceae, Staphylokokken

   

  Ofloxacine

  Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylokokken, S.pneumoniae

   

  Polymyxine-B

  Gram-negatieve bacteriën: o.a. Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, Acinetobacter, H.influenzae

   

  Tobramycine

  Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, (Staphylokokken)

        Voorbeelden van Enterobacteriaceae zijn E.coli, Klebsiella spp, Proteus spp.

 • Aanvraagformulier CBSL

  Aanvraagformulieren en alle afname- en verzendmaterialen kunnen via de webshop van MCC Gooi en Vechtstreek aangevraagd worden bij de administratie van het CBSL.

   

  Eventueel kunt u via onderstaande links ook het aanvraagformulier downloaden en printen. (Aanvragen via onze administratie heeft de voorkeur)

  Aanvraagformulier CBSL eerste lijn (PDF)

   

 • Accreditatie ISO 15189:2012

   

  ISO   RvA logo M254

   


  Sinds 1 juli 2017 zijn wij als CBSL door de Raad voor Accreditatie(RVA) geaccrediteerd volgens de normen van de International Organization for Standardization(ISO).
  Om preciezer te zijn norm ISO 15189:2012

  -       Accreditatie verklaring
  -       Scope van accreditatie (Zie het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten voor specifieke onderzoeken)

  -      Opgestuurde onderzoeken vallen onder de ISO 15189 accreditatie van het externe laboratorium en niet

          onder de accreditatie van het CBSL. 


  Voor meer informatie over ISO verwijzen wij u naar de website van ISO: www.iso.org
  Voor meer informatie over de RVA naar: www.rva.nl

Informatie voor patiënten

Over ons

De wortels van de medische microbiologie stammen reeds uit 1679. In dat jaar ontdekte de Nederlandse wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek micro-organismen onder een zelfgemaakte microscoop. In de negentiende eeuw gaven Pasteur en Koch de bacteriologie een belangrijke duw in de goede richting. Inmiddels is de medische microbiologie onmisbaar bij het opsporen en behandelen van infecties en infectieziektes.

Per jaar voert het Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium meer dan 100.000 onderzoeken uit van medisch specialisten (van Tergooi locatie Hilversum en Blaricum), huisartsen, verloskundigen en andere zorginstellingen in de regio Gooi- en Vechtstreek en Zuidelijk Flevoland.

In het laboratorium werken vier arts-microbiologen en ongeveer dertig analisten. Medewerkers van het laboratorium onderzoeken lichaamsmaterialen zoals bloed, ontlasting, urine, sputum en wondvocht. Het laboratorium beschikt over de modern ingerichte afdelingen bacteriologie, serologie/virologie, schimmels, parasitologie, mycologie en een microbiologisch moleculaire afdeling. Met geavanceerde apparatuur wordt gezocht naar ziekteverwekkers die luchtweg-, urineweg- en maagdarminfecties kunnen veroorzaken, maar ook bijvoorbeeld de ziekte van Lyme, hepatitis en seksueel overdraagbare aandoeningen (o.a. chlamydia en HIV).

 

De medische microbiologie staat niet stil. Nog steeds worden nieuwe bacteriën, virussen en behandelmethoden ontdekt. Ook nemen wereldwijd infectieziekten toe en groeit het aantal resistente bacteriën en virussen. Maar liefst zeven van de tien meest voorkomende ziekten in Nederland zijn infectieziekten, van onschuldige verkoudheid tot bronchitis, urineweginfecties en maagdarminfecties.

Het werk van de arts-microbioloog beperkt zich niet tot onderzoek alleen. Als een infectie(ziekte) is geconstateerd, volgt desgewenst advies over de behandeling aan de aanvrager van het onderzoek. Ook doet de arts-microbioloog mee aan artsen besprekingen op de Intensive Care. Ten slotte werkt de afdeling Medische microbiologie nauw samen met de afdeling Infectiepreventie en Steriliteit op beide locaties van Tergooi.

Het CBSL staat voor hoge kwaliteit, service en snelle uitslagen. Het laboratorium is goed bereikbaar voor huisartsen, medisch specialisten en andere aanvragers. Ze kunnen er 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht. De afhandeling van de onderzoeken gebeurt in rap tempo en uitslagen worden digitaal verstuurd naar de verschillende aanvragers.

 

Medewerkers

Dr. Bakker Dr. Dorigo-Zetsma Dr. Reuland Drs. Lede
Dr. Leendert
Bakker

Arts-microbioloog
Dr. Wendelien
Dorigo-Zetsma

Arts-microbioloog
Dr. Ascelijn
Reuland

Arts-microbioloog
Drs. Ivar Lede, MBA

Arts-microbioloog

 

 

Aldert Bart David Dekker Annette van Corteveen-Splinter  
Dr. Aldert Bart
Medisch Moleculair Microbioloog
David Dekker

Teamleider Bacteriologie
Annette
van Corteveen-Splinter

Teamleider Serologie
Laura van Loo

Teamleider Moleculair

 

  Jolanda de Rooij    
  Jolanda de Rooij
Manager
Corry Dorresteijn
Kwaliteitsfunctionaris
 

  

Medewerkers CBSL 2017

Links

 

Tergooi MC logo

Officiële website van Tergooi MC 

Als aanvrager kunt u uzelf aanmelden om geregistreerd te worden in het ziekenhuissyteem of kunt u veranderingen doorgeven via Informatie voor verwijzers

 

 

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM speelt een belangrijke rol in de preventie, bestrijding en monitoring van infectieziekten.
 

 

  De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) formuleert landelijke richtlijnen voor antibioticagebruik. Deze dienen als basis bij het opstellen van lokale en regionale antibiotica formularia en zijn gericht op de volwassen patiënt.

 

 

 De Nederlandse vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).
De NVMM concentreert zich op geïntegreerde diagnostiek, consultatie, behandeling en preventie van infecties en infectieziekten.

 

 

 

Sinds 1 juli 2017 zijn wij als CBSL geaccrediteerd volgens de normen van de International Organization for Standardization(ISO).
Om preciezer te zijn norm ISO 15189:2012.
   
RvA logo M254 De Raad voor Accreditatie is de nationale accreditatie-instelling van Nederland.

Contact

CBSL Locatie Hilversum

Laan van Tergooi 2

(ingang van Riebeeckweg)

1212 VG Hilversum
tel.  088 753 1220

email: cbsl@tergooi.nl

Openingstijden

maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
weekend- en feestdagen: 8.00 tot 12.00 uur


Route naar het CBSL


tel. bgg. 088 753 1 753 (algemeen nummer Tergooi)

Het CBSL is te vinden op het ziekenhuisterrein van de oudbouw van Tergooi locatie Hilversum en heeft een eigen ingang (van Riebeeckweg), te bereiken via parkeerterrein Van Riebeeck.

 

Afgifte materiaal:

Op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur kunt u te onderzoeken materiaal rechtstreeks naar het CBSL brengen of in de nieuwbouw afgeven bij de bloedafname poli op D0.

Op weekend- en feesdagen kunt u het materiaal tot 12.00 uur afgeven bij het CBSL.

Na sluitingstijd en op weekend- en feestdagen kunt u uw materiaal afgeven bij de HAP (huisartsenpost). De HAP bevind zich naast de SEH van Tergooi MC (spoed eisende hulp).

 

Complimenten en klachten

Mocht u een compliment, klacht of verbetersuggestie over of voor ons hebben, dan kun u deze melden via onderstaande link:

Complimenten en Klachten

Terug naar home