Nieuwsbrief

Reuma serologienovember 2006

Reuma serologie

Sinds enige tijd heeft ons laboratorium voor het bepalen van reuma factoren (RF) de kwantitatieve reuma factor IgM test ingevoerd. Deze vervangt de semi kwantitatieve methodes RA latex en Waaler Rose test.  
De nieuwe RF test geeft een kwantitatieve uitslag, waarbij een waarde ≥ 15 IU/ml als positief wordt uitgeslagen.
Bij het aanvragen van reuma serologie is het goed te bedenken dat reuma factoren niet specifiek zijn voor reumatoïde artritis; de aanwezigheid van RF is slechts één van de criteria voor de diagnose reumatoïde artritis; maar RF kunnen ook voorkomen bij andere gegeneraliseerde auto- immuunziekten of bij (chronische) infectieziekten.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid voor het bepalen van anti-CCP antistoffen (anti-cyclisch peptide antistoffen); deze antistoffen komen vrijwel uitsluitend voor bij mensen met reumatoïde artritis en zijn zeer specifiek. De gevoeligheid varieert echter: een negatieve test sluit de diagnose RA dus niet uit. De anti-CCP a.s. test dient niet bepaald te worden voor een screening op reumatoïde artritis.

Op het CBSL aanvraag formulier zult u deze bepalingen onder het kopje ‘reumatoïde artritis’ terug vinden; Wijzigingen op het probleem gerichte huisartsen laboratorium aanvraagformulier zullen i.o.m. huisartsen en klinisch chemici worden aangebracht.

 

November 2006

Terug naar home